Wanneer ik een boekje over Zeist opensla gaat het meestal over de historie, met prachtige oude foto’s in sepia. Soms lijkt het alsof het heden helemaal niet bestaat, alsof wij niet bestaan.

Dat kan niet langer dacht ik, want Zeist is nog steeds bijzonder en in ontwikkeling. Denk aan het nieuwe centrumplan met zijn mooi geplaveide straten, prachtige lantaarnpalen, stoere vuilnisbakken, zelfs rioolputdeksels met het trotse wapen van Zeist.

Daar wil ik graag over schrijven en dat heb ik gedaan. En die verhalen gebundeld in een mooi nieuw boekje over Zeist. Op frisse witte pagina’s en Walkartblauwe accenten.

Het is voor U, lees het en beleef het heden!

Marcel Leenders.